tisdag 1 november 2016

Kultur- och allaktivitetshusUnder lång tid har det i Simrishamn förts samtal om var pensionärsorganisationerna ska få möjlighet att träffas. En högst berättigad begäran. Österlenpartiet kan bara beklaga att detta dragits i långbänk. Vi vill nu föra fram en långsiktig och samlad lösning på flera olika aktiviteter.

Nova Ackademy gymnasiet är trångbott till följd av att ytterligare en linje tillkommit med behov av tre lektionssalar samt att de har olämpliga lokaler för viss personal på Marint centrum.
Kultur- och fritidsförvaltningen har även de senaste åren trängts ut av gymnasieskolans krav på mer lokaler i Valfisken, vilket bl.a. medfört att konsthallen stängts. Under hand har det nu förts fram tankar om att även flytta Bénka-dí till annan lokal för att bereda gymnasieskolan mer plats. Österlenpartiet ser det som en styrka att Bénka-dí har sina lokaler nära järnvägsstationen och känner inte att det är bra att de kommer för långt därifrån.

De senaste åren har det också varit aktuellt att använda det s.k. Lyckebyhuset på Skansen till förvaring av Fornminnesföreningens samlingar och att till viss del flytta delar av Österlens museum dit.
Sammantaget har lokalfrågorna i Simrishamn hittills lösts mycket kortsiktigt och så kan vi inte fortsätta!
Österlenpartiet förordar därför att inblandade parter nu utarbetar ett varaktigt alternativ som löser de trångbodda förvaltningarnas krav och skapar en mötesplats för såväl yngre som äldres behov och trevnad. Den ska ha öppet såväl dagtid som kvällstid. Här ska alla helt enkelt kunna sitta ner, umgås eller skingra sina kanske ensamma tankar.

Lyckebyhuset är idag ca 4000 kvm och kan enkelt utökas och byggnaden ligger nära järnvägsstationen. Huset kommer på sikt att omges av en helt ny stadsdel med bostäder och verksamheter av skilda slag.

Österlenpartiet anser att kommunen ska använda ett om- och eventuellt tillbyggt Lyckebyhus som kulturhus / allaktivitetshus med konsthall. Det är det perfekt till!

För Österlenpartiet – oktober 2016


Gerd Holm Gunilla Aastrup Persson Christer Persson
Kjell Dahlberg Mats Kaldvee Alf Olle Ohlsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar