Kontakta ossÖsterlenpartiet i Simrishamn

Ordförande: Christer Vigren 0414-16226     

V. ordförande: Gunilla Aastrup Persson 0414-20259 
Kassör: Leif Månsson 0414-411928 
Ledamot: Agne Johnsson 0414-23261
Ledamot: Christer Persson 0414-25125
Ledamot: Beat Senn 0414-30123

Samordnare av blogg och facebook
Agne Johnsson    agne.johnsson@tele2.se

Simrishamn har en utmärkt webbsajt.Här kan du nå alla partier och politiker: www.simrishamn.se
Medborgarförslag - Här kan du skriva ditt förslag: www.simrishamn.se

Samverkansgruppen - C - FP - MP - S - ÖP = 26 mandat
I denna grupp utformas den övergripande politik som ligger till grund för arbetet i nämnder och styrelser under mandatperioden.
När det känns angeläget anordnas Stormöte där alla medlemmar i de fem partierna är välkomna.

Kommunfullmäktige 
Ledamot: Kjell Dahlberg 
Ledamot: Christer Vigren 
Ledamot: Christer Persson
 
Ersättare: Jeanette Svensson
Ersättare: Gunilla Aastrup Persson

Kommunstyrelsen
Ledamot: Christer Vigren
Ersättare: Kjell Dahlberg

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Ledamot: Christer Vigren

Kommunstyrelsens arbetsutskott för Näringsliv-Turism-Miljö
Ersättare: Christer Vigren

Samhällsbyggnadsnämnden
V. ordförande: Christer Vigren
Ersättare: Agne Johnsson
Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen direkt:
 www.simrishamn.se

Under SBN ligger också Biogasprojektet Ystad Österlen. SBN har utsett kommunens representanter i den ekonomiska föreningen  Ledamot: Klas Göthe (L)

Socialnämnden
V. ordförande: Christer Persson 
Ersättare: Mats Kaldvee

Socialnämnden - Individ- och familjeutskott
Ledamot: Christer Persson

Barn- och utbildningsnämnden
Ledamot: Kjell Dahlberg
Ersättare: Inga-Lill Cedergren
Kontakta tjänstemännen direkt: www.simrishamn.se

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Ersättare: Kjell Dahlberg

Myndighetsnämnden
Ledamot: Beat Senn 

Kultur- och fritidsnämnden
Ordförande: Gunilla Aastrup Persson 
Ersättare: Alf Olle Olsson
Kontakta tjänstemännen direkt: www.simrishamn.se

Simrishamns Bostäder
Ersättare: Gerd Holm

Simrishamns Industrifastigheter
Ledamot: Fredric Strömberg

ÖKRAB
Ersättare: Alf Olle Olsson

Ystad - Österlenregionens Miljöförbund
Ersättare: Gunilla Aastrup Persson

Kommunfullmäktiges Valberedning
Ordinarie: Christer Persson
Ersättare: Lena Åström

Valnämnden - Enbart valår
Gunilla Aastrup Persson

Krisledningsnämnden
Ledamot: Christer Vigren
Ledamot: Kjell Dahlberg

Nämndemän
Ledamot: Eva Persson

Gode män vid lantmäteriförrättningar
Ledamot: Christer Vigren

Stiftelsen Augusta Östbergs Minne
Ersättare: Lena Åström

Stiftelsen Österlens Konst- och Hantverksskola
Ledamot: Gunilla Aastrup Persson

Eljena Ingemanssons Fond
Ledamot:

Magnus och Bengta Sjögrens Donationsfond
Ledamot:

Kiviks - Vitemölle Understödsfond
Ersättare: Gert-Erik Svensson


AF Montans Minnesfond
Ersättare: Jeanette SvenssonInga kommentarer:

Skicka en kommentar