Insändare - skrivelser
IVL-projektet bra för Hanöbukten och Östersjön

Synpunkter på Kerstin Cedergrens insändare i YA 2017-01-30 om ”Hanöbukten – ett riktigt skitigt hav”

Vi delar din beskrivning av hälsoläget i Hanöbukten. Vi lägger till att det gäller hela Östersjön. De miljöfarliga utsläppen till haven måste kraftigt reduceras. Helst till noll-nivåer. Sverige har lämnat stora bidrag till länder runt Östersjön för att öka reningen av avloppsvatten. Mer måste göras!

Förrförra kommundirektören i Simrishamn fick en förfrågan från IVL om kommunen ville bygga ut sitt största reningsverk och samtidigt delta i ett stort forskningsprojekt för att ytterligare sänka nivåerna på miljöfarliga utsläpp. Bl.a. gäller det läkemedelsrester och mikroplastpartiklar. Ingen seriös politiker hade anledning att säga nej till erbjudandet. Projektet är nu klart för att startas upp under våren efter godkännande av kommunfullmäktige.

Kerstin Cedergren, detta är ett långsiktigt projekt med målet att radikalt förbättra reningsgraden så nära noll-nivåer som möjligt. Ett annat mål är att inte släppa ut avloppsvattnet i Hanöbukten över huvud taget utan istället infiltrera och återanvända vattnet. 

Österlenpartiet är FÖR miljön i Simrishamns kommun, Hanöbukten och Östersjön och röstar JA till projektet.

För Österlenpartiet
Christer Persson – Kjell Dahlberg – Christer Vigren
Ledamöter i kommunfullmäktige


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar