Anslagstavla - Samhällsbyggnad


Våra politiker i Samhällsbyggnad

Anslagstavla


Christer Vigren 1:e v ordf i nämnden
Agne Johnsson ers i nämnden
Efter årsskiftet 2014/2015 överlämnade förre sbn-ordf  Christer Vigen en ärendelista enligt nedan till den nye ordf och samhällsbyggnadschefen.

Framför dina synpunkter och önskemål i vårt Kontaktformulär.

Vi är nu i mars 2016 och kan konstatera att 2015 blev ett "mellanår" då våra planer sprack!
Ny t.f. samhällsbyggnadschef (konsult) har anlitats. Under 2016 anställes ny chef.


Christer Vigren har mars 2016 uppdaterat listan över planerade investeringar:
ÖP har under flera månader fört fram till kommunledningen att förvaltningen måste förstärkas med rutinerad projektledare.

Högaktuella projekt. Vissa projekt är delvis startade


 1. utbyggnaden av ledningsnäten mellan Brösarp, Kivik och Kiviks musteri
 2. utbyggnad av vattenledning från Ystad till södra delarna av kommunen
 3. utbyggnad av vattenledning mellan södra och norra delen av kommunen
 4. förstärkning av ledningsnätet kring Hammenhög
 5. om- och tillbyggnad av Kiviks avloppsreningsverk
 6. åtgärder mot inläckage av ovidkommande vatten uppströms Kiviks avloppsreningsverk
 7. åtgärder mot inläckage av ovidkommande vatten uppströms Simrishamns avloppsreningsverk och olaglig överströmning till Tommarpsån vid Bjärrsjö
 8. utbyggnad av landsbygdens vatten
 9. utbyggnad och fortsatt projektering av Sjöfartsstråket och genomförande av detaljplanen för Tobisviks camping
 10. utbyggnad av bryggor, hopptorn mm på Tobisviks badstrand
 11. projektering av hamnområdet enligt detaljplan för Skillinge
 12. genomförande av IVL-projektet
 13. genomförande av laxodlingsprojektet
 14. utsmyckning av västra rondellen
 15. projekteringsskisser av ombyggnaden av Stortorget
 16. principuppgörelse med Trafikverket avseende Kristianstadsvägen i Simrishamn
 17. inköp av isverk
 18. principutredning av GCM-vägar
 19. uppstart av idéer från motion avseende utökad torghandel, handel längs gator, bodar för försäljning vid Marint centrum etc.
 20. uppstart av integrationsprojekt för blivande svenskar och ungdomsarbetslösa
 21. uppstart av bostäder till blivande svenskarInga kommentarer:

Skicka en kommentar